forumdll.benimforum.biz


 
AnasayfaPortalAramaKayıt OlGiriş yap

 Ilan & Sabit 
Sayfaya git : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Sonraki
070509

Sanatçı Nedir?
Sanatçı dediğimizde ne algılıyoruz?
Sanatçının görevleri nedir?
Bu soruları çoğaltabiliriz. Öncelikle TDK’nın (Türk Dil Kurumu) sanatçı tanımlamasına bir göz atalım:
1 . Güzel sanatların herhangi bir dalında yaratıcılığı olan, eser veren kimse, sanat adamı, sanat eri, sanatkâr.
2 . Sinema, tiyatro, müzik vb. sanat eserlerini oynayan, yorumlayan, uygulayan kimse:
"Türk tiyatrosunun en önde gelen kadın sanatçıları arasında yerini alıverdi."- H. Taner.

Gelelim üstünde en çok tartışılan konuya: ‘Sanatçı ülkesinin sorunları üzerine...
 
tarafından Cansiperane - Yorum: 0 - Görüntüleme: 5780
070509

 Sabit:

Sanat Nedir?

Sanat, insanlık tarihinin her döneminde var olan bir olgudur. İnsanlığın geçirdiği evrimler yaşama biçimlerini, yaşama bakışlarını, sanat biçimlerini ve sanata bakışlarını değiştirmiş, her dönemde ve her toplumda, sanat farklı görünümlerde ortaya çıkmıştır.

Bugün sanatın "duygusal ve düşünsel etkileme gücü"ne sahip oluşu daha belirleyicidir. Bu anlayışa en uygun tanımı yapan Thomas Munro'ya göre; "sanat doyurucu estetik yaşantılar oluşturmak amacıyla dürtüler yaratma becerisidir." Sanat, güzel ile uğraşır. Güzel göreceli bir kavramdır. Kendi içinde tutarlı bir bütünlüğü...
 
tarafından Cansiperane - Yorum: 1 - Görüntüleme: 509
 Konular 
190609

Bilim kurgu tarihi uzaylı ve robotların dünyayı istila çabalarıyla dolu. İşte posterdeki uzaylılar


Bundan 50 yıl önce Uzaylılar
 
tarafından Rss - Yorum: 1 - Görüntüleme: 760
190609

Bilim kurgu tarihi uzaylı ve robotların dünyayı istila çabalarıyla dolu. İşte posterdeki uzaylılar.


Bundan 50 yıl önce uzaylıları nasıl görüyorduk
 
tarafından Rss - Yorum: 1 - Görüntüleme: 588
100709

NİKOLA TESLA:GİZLİ ZAMAN YOLCULUĞU DENEYİMLERİ

Yazan: Commander X (Komutan X)

Commander X Nikola Tesla’nın gizli zaman yolculukları deneyimleri konusunu enine boyuna incelemiştir. Korkunç Philadelphia Deneyi’nden sonra ki bu deney kısmen Tesla teknolojisiyle yapılmıştı, Nikola Tesla yolculuğun sırlarını kazara bulmuştu. Zamanı ve uzayı düzenleyen kurallarla kozmik çatının tehlikeli doğasını karıştırmıştır.

 
tarafından Afacanhelboy - Yorum: 1 - Görüntüleme: 549
120509

İslam’ı katıksız ve müslümanca yaşamak



Türkiye genelinde yaşayan yetmiş milyon nüfusun yüzde doksan dokuzundan fazlası müslümandır. Kendilerine bir soru tevcih edildiği zaman: “Ben de müslümanım” diye cevap veren insanlarımızın büyük çoğunluğu, maalesef İslam dinini müslümanca yaşamaktan uzaktır.



Mükellef yaşa gelmiş ve aklî muvazenesi yerinde olan her erkek ve kadın; kelime-i şehadetle girmiş olduğu İslam dininin her türlü emirleri ve yasakları ile muhataptır. Kişilerin makam ve mevkii, ekonomik gücü, servet ve sâmanı ne olursa olsun, hangi yaş...
 
tarafından Afacanhelboy - Yorum: 1 - Görüntüleme: 480
120509

Muhabbetin Sırrı



Tarihin içinde bulunduğumuz devresinde, hakikatin evrenselliğinin farkına varma, hayatın esas amacını belirleme, insanın anlam ve değerine ilişkin bir gelecek resmi sunma ihtiyacı hiç bu kadar aciliyet kespetmemişti.



Bilin ki su birdir. Her şeye, mutlak ebediyet makamından, hakîkî tevhidin herhangi bir tesire maruz kalmadığı yerden nazar etmeliyiz. Modern dünyanın krizine karşı koymalı ve doğrudan geldiğimiz kaynaktan beslenmeliyiz. Günümüzün kafası karışmış ve istikâmetini yitirmiş modern aklını, derin köklere sahip, sağlam ve gerçek...
 
tarafından Afacanhelboy - Yorum: 1 - Görüntüleme: 510
110509



En tepede bir güneş şekli ve onu çevreleyen güneş ışıkları vardır.
Güneş şeklinin ortasında armanın ait olduğu dönemin hükümdarlarının
tuğrası yer almakta. Onun altındaki yukarıya açık hilalin üzerinde
Arapça Osmanlı devletinin hükümdarı olan han, Allahın Muaffak kılması
ve yardımına dayanır ve öylece hüküm sürer anlamına gelen bir söz
yazılı.

Onun altında, armanın tam göbeğine gelecek şekilde aynalıklı kalkan
motifi var. Bu kalkanın çevresinde yıldızlar bulunuyor....
 
tarafından Hadiya - Yorum: 1 - Görüntüleme: 719
110509

DRAGUNOV - (KANAS)



Bu silahın bulunuş hikayesi şöyle;

1958 yılında Sovyet Savunma Bakanlığı O sıralarda Sovyet ordusunun
kullandığı Mosin Nagant'ın yerine daha gelişmiş bir silah yapımı için
silah tasarımcılarına görev verir. İstenilen tüfek ise basit bir
nişancı tüfeğinden ziyade, yüksek vuruş gücüyle birlikte daha fazla
menzil kapsaması ve daha hafif ve taşınabilir özellikte olmasıydı.
 
tarafından Hadiya - Yorum: 1 - Görüntüleme: 3935
120509

Selâm ve Selâmlaşma

Selâm; esma-i hüsnadan, Allah’ın güzel isimlerinden biri olup, ayıptan, kusurdan, eksiklikten, fani olmaktan ve zevalden salim olan; kurtuluş ve esenlik kaynağı olan ve isteyenleri selâmete ulaştıran demektir.

Kadı İyaz, selâmın muhafaza manâsına geldiğini, “Es-Selâmü aleyke” nin “Allah’ın muhafaza ve koruması senin üzerine olsun” demek olduğunu, selam verilen kimse için “Allah, yâr ve yardımcın olsun” makamında bir dua olduğunu söylemiştir.

Selâm; bir kimseye rastlanıldığı , yanına varıldığı veya yanından ayrılındığı zaman ona iyilik, sıhhat...
 
tarafından Afacanhelboy - Yorum: 1 - Görüntüleme: 549
220509

Dünyaya en yakın yıldız güneş'tir.

Günışığından daha fazla yararlanmak için saat uygulamasını Benjamin Franklin başlatmıştır.

Bir okyanusun en derin yerinde, demir bir topun dibe çökmesi bir saatten uzun sürer.

Bugüne kadar ölçülmüş en büyük buz dağı, 200 mil uzunluğunda ve 60 mil genişliğindedir ve Belçika'dan daha büyük bir yüzölçümüne sahiptir.

Bugüne kadar kaydedilmiş en büyük dalga, 1971 yılında Japonya'nın ishigaki Adası'nda 85 metre yüksekliğine ulaşmıştır.

Acık bir gecede, çıplak gözle iki bin ayrı yıldızı görmek mümkündür.
 
tarafından Orkun - Yorum: 1 - Görüntüleme: 484
220509

Eski Türkçeden sonraki devre gelince, bu devirde Türkçe karşımıza birden fazla yazı dili ile çıkmaktadır. Eski Türkçe’nin sonlarında Orta Asya’daki Türklük âleminin parçalanarak büyük kütleler hâlinde Hazar Denizinin güney ve kuzeyinden kuzeye ve batıya yayılması, yeni kültür merkezlerinin meydana gelmesi, İslâm kültürünün Türkler arasına gittikçe kuvvetli bir şekilde yerleşmesi, yeni mefhumlarla birlikte yeni bir yazının kabulü gibi çeşitli dış sebeplerle beraber Türkçe’nin içinde bir müddetten beri kendisini hissettiren tabiî gelişmeler neticesinde ortaya çıkan büyük değişiklikler yazı dili birliğini...
 
tarafından Orkun - Yorum: 1 - Görüntüleme: 507
220509

Kağıt icadı

Lidyalılar zamanında icat edilen para, ister madeni İster banknot olsun, İnsan hayatına damgasını vuran en önemli sembollerden biri.

Para kağıt icat edilmeden önce, deniz kabuğundan kıymetlii metallere kadar çeşitli mallar değişim aracı olarak kullanıldı. Tarihteki ilk madeni para basımı I.Ö. VII. yy' da Anadolu' da Lidyalılar tarafından gerçekleştirildi. Dünyanın ilk büyük darphanesi Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul Simkeşhane' de kuruldu. M.Ö. 118 yılında deri para kullanan Çinliler, İv 806 yılında da ilk kağıt icat parayı yaptılar Batıda...
 
tarafından Orkun - Yorum: 1 - Görüntüleme: 481
220509

Türk yazı dilinin ele geçen ilk örnekleri Orhun Âbidelerinin metinleridir. Fakat bu metinler şüphesiz Türk yazı dilinin ilk örnekleri değildir. Çünkü Orhun Âbidelerindeki dil yeni teşekkül etmiş bir yazı dili olarak değil, çok işlenmiş bir yazı dili olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bakımdan, Türk yazı dilinin başlangıcını ele geçen bu ilk metinlerden çok daha öncelere çıkarmak gerekir. Türk yazı dilinin sekizinci asırdan sonraki gelişmesi ile mukayese edilerek bir tahmin yürütülürse, Orhun abidelerindeki yazı dilinde hiç değilse bir kaç asırlık bir gelişme mevcut olduğuna kolaylıkla hükmolunabilir....
 
tarafından Orkun - Yorum: 1 - Görüntüleme: 516
220509

Azeri Türkçesi, Osmanlı Türkçesi

Batı Türkçesinin içinde saha bakımından zamanla iki daire meydana gelmiştir. Bunlardan biri Azeri ve Doğu Anadolu sahasını içine alan doğu Oğuzcası, diğeri Osmanlı sahasını içine alan batı Oğuzcasıdır. Doğu ve batı Oğuzcaları arasında ilk asırlarda çok küçük saha farkları dışında bir ayrılık mevcut olmamış, bu saha farkları yavaş yavaş genişleyerek ancak 17. asırdan sonra doğu ve batı Oğuzca dairelerini meydana getirmiştir.

Bununla beraber arada yine iki yazı dili olacak kadar fark mevcut değildir ve her ikisi de ayni şiveye, yani Oğuz şivesine...
 
tarafından Orkun - Yorum: 1 - Görüntüleme: 474
220509

Nazım dili, Nesir dili

Osmanlıca’nın, kendi içinde yukarıda gördüğümüz şekilde üç devreye ayrılan uzun tarihi boyunca, nazım ve nesir sahasındaki görünüşü birbirinden farklı olmuştur. Bu fark, bir yabancı unsurlar, bir de cümle yapısı bakımından nazım ve nesir dili arasında görülen ayrılıktır. Şiirin, bilhassa divan şiirinin muhteva ve şekil bakımından muayyen Ölçülere bağlı bulunması nazım diline de tesir etmiş ve Osmanlıca’da umumiyetle tek bir çeşit nazım dili oluşmuştur.

Buna karşılık Osmanlıca içinde ilmi ve didaktik eserlerde ayrı edebi eserlerde ayrı bir nesir dili...
 
tarafından Orkun - Yorum: 1 - Görüntüleme: 443
220509

Türkiye Türkçe’si Batı Türkçesinin üçüncü devresidir. Bugün de devam etmekte olan bu devre, 1908 meşrutiyetinden sonra başlar. Bu yeni devrenin 1908 meşrutiyetinden sonra başlayan ve Cumhuriyete kadar devam eden ilk safhası Türkiye Türkçesinin başlangıç devri mahiyetindedir bu kısa devirde çok süratli bir şekilde ortaya çıkan yeni yazı dilinin yanında Osmanlıca henüz tamamıyla sahneden çekilmiş değildir. Fakat lam manasıyla son günlerini yaşamakta ve umumi dil olmaktan çıkarak muayyen kalemler tarafından tutulmağa çalışılan hususî bir dil durumuna düşmüş bulunmaktadır.

Hâsılı bu devir....
 
tarafından Orkun - Yorum: 1 - Görüntüleme: 396
220509

Türkiye Cumhuriyeti`nde bugün kullanılmakta olan alfabeye gelinceye kadar Türklerin alfabelerini birkaç kez değiştirdikleri bilinmekte ve bu konuda şöyle dörtlü bir dizi yapılmaktadır: Göktürk, Uygur, Arap, Latin.


Böyle bir sıralama gerçeği tümüyle yansıtmadığı gibi adlandırmaların “Arap” ve “Latin Alfabesi” diye yapılması da bazı kavram ve değerlendirme kargaşasına yol açmaktadır. Tarih boyunca çok geniş ülkelere yayılan ve çok değişik kültürlerle ilişkiler kuran Türkler bu dört alfabenin dışında ,başka alfabeler de kullanmışlardır. Gününüzde de söz konusu dört alfabeden başka...
 
tarafından Orkun - Yorum: 1 - Görüntüleme: 393
270509

İletişim tarihi, insanlık tarihi kadar eskidir. İnsanın varolması ile ortaya çıkan iletişim olgusunun temelinde, paylaşma ihtiyacının giderilmesi gerçeği yatmaktadır. İlk çağ insanının bir av öyküsünü başkalarına anlatmak için mağara duvarlarına çizdiği resimler, başarılı geçen bir avdan sonra ateşin çevresinde yapılan danslar, komşu kabilelerle haberleşmek için belki de yeni reisin seçiminden duyulan mutluluğu paylaşmak amacıyla göğe gönderilen renkli dumanlar, gemicilere yol gösteren fenerler, ressamın tuvaline yansıttığı renkler ve çizgiler, bestecinin notalarla kurduğu ortaklığın neticesinde...
 
tarafından Cansiperane - Yorum: 1 - Görüntüleme: 591
270509

" M.Ö 3000 civarında Mısırda HİYOROGLİF adı verilen yazı sistemi bulundu. Bu yazılar insan hayvan ve eşya şekillerinden ve bazı sembollerden oluşmaktaydı
" M.Ö 1300 Civarında Mezopotamyada ( Bugünkü Suriye ve Irak toprakları) ilk alfabenin kullanıldığı bilinmektedir
" M.S 1045 Mısırlılar tarafından bulunan papirus adlı kağıdı geliştiren çinde ilk kez Pi CHENG adlı mucid matbaa harflerini icad etmiş ve kitap basmıştır. Daha sonraları 1645Avrupada Guttenberg adlı mucit matbaa makinasını icad etmiştir.
" 1820 yılında Danimarkalı OERSTED adındaki bilim adamının elektromanyetik...
 
tarafından Cansiperane - Yorum: 1 - Görüntüleme: 2600
 Sayfaya git : 1, 2, 3, 4, 5, 6  SonrakiSayfa başına dön 
Bu forumu gezen kullanıcılar: Yok
Moderatörler:Yok
Bu forumun müsaadesi var:Bu forumda yeni konular açamazsınız
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
-
Buraya geçin:  
Yeni mesaj var Yeni mesaj var
Yeni mesaj var [ Popüler ] Yeni mesaj var [ Popüler ]
Yeni mesaj var [ Kilitli ] Yeni mesaj var [ Kilitli ]
Yeni mesaj yok Yeni mesaj yok
Yeni mesaj yok [ Popüler ] Yeni mesaj yok [ Popüler ]
Yeni mesaj yok [ Kilitli ] Yeni mesaj yok [ Kilitli ]
Ilan Ilan
Genel duyuru Genel duyuru
Sabit Sabit