forumdll.benimforum.biz


 
AnasayfaPortalAramaKayıt OlGiriş yap

 Konular 
Sayfaya git : 1, 2  Sonraki
170209

GERÇEKTEN BÜYÜK OLABİLMEK

Büyük olabilmek.

Bir adam kötü yoldan para kazanip bununla kendisine bir inek alır.

Neden sonra, yaptıklarından pişman olur ve hiç olmazsa iyi bir şey yapmış olmak için

bunu Hacı Bektas Veli 'nin dergâhına kurban olarak bağışlamak ister.

O zamanlar dergâhlar ayni zamanda aşevi işlevi görüyordu. Durumu Hacı Bektas Veli 'ye

anlatır ve Hacı Bektas Veli

- ' helal değildir ' diye bu kurbanı geri çevirir.
Bunun üzerine adam Mevlevi dergâhına gider ve ayni durumu Mevlana...
 
tarafından Afacanhelboy - Yorum: 1 - Görüntüleme: 796
170509

Gazze’de bir ananın gözyaşıyım,

Yiğit oğlunun toprağına dökülenDudağında bir çift sözüm,

Boğazına düğümlenenlerden kurtulanHaykırışım!

İsyanım!

Davetim!

İntizarım!Ama asla! Ezilmişlik değilim dudaklarında

Bir sözüm semaya doğru yükselenAma asla! Korku değilim yüreğinde.

Bir kahramanlık sesiyim gözyaşları ileGazze!!Bir kuş konar yüreğine her sabah

Bir kuş uçar avuçlarından...
 
tarafından Orkun - Yorum: 1 - Görüntüleme: 417
220509

32 FARZIN;

12’si Namazda
6’sı İmanda
5′i İslamda
4′ü Abdeste
3′ü Gusülde
2’si Teyemmünde
Namazın farzları 12′dir. 6’sı içinde 6’sıda dışındadır. Dışındakilere şart, içindekilerede Rukun denir.

DIŞINDAKİLER

1-Hadesten Taharet: Abdesti olmayanın abdest alması, cünüp olanında gusülabdesi almasıdır.
2- Necasetten Taharet: Bedenin, elbisenin ve namaz kılınacak yerin temiz olmasıdır.
3-Setr-i Avret: Avret yerlerini örtmek.
Erkeklerde göbeğin üstünden diz kapağının altına kadar.
Kadınların iç yüzü, elbilekleri...
 
tarafından Orkun - Yorum: 1 - Görüntüleme: 420
220509

1. Allah Tealayı zikretmek
2. Helalinden kaznıp, yemek, içmek
3. Abdest almak
4. Beş vakit namaz kılmak
5. Cünüplükten yıkanmak
6. Kişinin rızkına Allah’ın kefil olduğunu bilmek
7. Helalden temiz elbise giymek
8. Allah’a tevekkül etmek
9. Kanaat etmek
10. Nimete karşı şükretmek
11. Allah’tan gelen kazaya razı olmak
12. Allah’tan gelen belaya sabretmek
13. Günahlardan tövbe etmek
14. İhlasla Allah’a ibadet etmek
15. Şeytanı düşman bilmek
16. Ku’an-ı Kerimi kesin delil kabul etmek
17. Ölümü hak bilmek
 
tarafından Orkun - Yorum: 1 - Görüntüleme: 430
270509

İlk olarak Hıristiyanlık yayılmaya başladığında insanlar Yahudi dininin bir kolu olarak gördüler.

Elçilerin İşleri 2.bölümde anlatılan Pentikost gününden önce Müjde’yi duymaya hazır birkaç grup vardı. Bu gruplardan bir tanesi İsa’yı dinlemiş ya da duymuş olan kişilerdi. Bu kişilerin arasında Yahudiler, Samiriyeliler hatta Yahudi olmayanlar vardı. O dönemde bütün Roma dünyasına yayılmış olan Yahudiler de vardı. Bu Yahudilere “Helenistik Yahudiler” deniyordu. Pentikost gününde aynı zamanda dünyanın her tarafından da Yahudiler Kudüs’teydi.

Elçilerin İşleri 2:9-11 Aramızda Partlar,...
 
tarafından Hadiya - Yorum: 1 - Görüntüleme: 2234
220509

(Sabah-akşam 7 defa “Allahümme ecirnî minennâr” diyen cehennemden kurtulur.) (Ebu Davud)--------------------------------------------------------------------------------
(Sabah-akşam, 3 defa, “Bismillâhillezî lâ yedurru maasmihi şeyün fil erdı velâ fissemâi ve hüvessemîul alîm” okuyan, büyücü ve zalimden emin olur.) [İ. Mâce]--------------------------------------------------------------------------------
(Sabah 3 defa, “Eûzü billahis-semîil alîm-i mineşşeytânirracîm” dedikten sonra Besmele ile Haşr suresinin son üç ayetini...
 
tarafından Orkun - Yorum: 1 - Görüntüleme: 404
220509

ORUÇİslamın beş temelinden biride Ramazan ayında oruç tutmaktır.

Oruç: Niyetlenip tan yeri ağarmaya başladığı zamandan, ta güneş batıncaya kadar yememek, içmemek, cinsi münasebette bulunmamak demektir.

Oruç, müslümana, akıl baliğ olana farzdır.

Altı çeşit oruç vardır.

Farz olan oruç; Ramazan ayında tutulan oruç.

Vacib olan: Adak oruçları ve bozulan nafile oruçlarını kaza etmek.

Sünnet olan oruçlar: Muharrem ayının dokuz ve onuncu veya on ile on birinci günleri oruç tutmak.

Müstehab olan oruç: Pazartesi...
 
tarafından Orkun - Yorum: 1 - Görüntüleme: 398
220509

NAMAZ


Namaz islam dininin beş temelinden ve en gözdelerindendir. İslam dini namaz üzerine bina edilmiştir. O yüzden kişinin namazı sakat olursa dinide o derece sakat olur.


Namazı Allah-u Teala Mirac gecesi Peygamberimize (Aleyhisselam) teselli olarak lutf etmiştir. Peygamberimiz (Aleyhisselam) namaz kıldığında o huzuru bulmuş ve onun içinde Namaz “Müminin Miracı’dır.” buyurmuştur.

Namaz müminin alametidir. Namaz ancak Allah rızası için, verdiği sayısız rızıklara şükür için kılınır.


Namazlar üç çeşittir:

Farz namazlar: Beş...
 
tarafından Orkun - Yorum: 1 - Görüntüleme: 357
220509

İSLAMİslam, itaat ve teslimiyet demektir. Muhammed (SallAllah-u Aleyhi vesellem) in Allah’ın emriyle insanlara bildirdiği dine İslam dini denir. Bu dinin mensubuna da Müslüman denir.

İslam dininin beş şartı vardır.

Kelime-i şehadet getirmek.

Namaz kılmak.

Oruç tutmak.

Zekat vermek.

Hacca gitmek.

Diniyle mükellef olan insanın öncelikle akıllı olması, müslüman olması ve baliğ olması gerekir.

Mükellefle ilgili hükümler

Farz

Dinimizce yapılması gereken ve kesinlikle...
 
tarafından Orkun - Yorum: 1 - Görüntüleme: 377
220509

Peygamberlere imanPeygamberler, Allah tarafından seçilen temiz, dürüst, asil ve zeki insanlardır.

Onlar, Allah’tan aldıkları emirleri hiç çekinmeden, usanmadan insanlara bildirirler.

Peygamberler olmasa insanlar nasıl ibadet edeceklerini bilemezler. Bu yüzden Allah onlara kendi içlerinde peygamber göndermiş ve onları mucizelerle kuvvetlendirmiştir.

İlk Peygamber, ilk insan olan Adem Aleyhisselam’dır. Son Peygamberde Muhammed (SallAllah-u aleyhi vesellem) dir.


Gönderilen peygamberlerin sayısı belli değildir fakat Kuran’da...
 
tarafından Orkun - Yorum: 1 - Görüntüleme: 356
220509

Meleklere İmanMelekler nurani varlıklar olup tamamen Allah’ın emri üzere hareket ederler. Onlar yemezler, içmezler, evlenmezler, günah işlemezler.


Melekler var olup görünmeyen varlıklardır. İnsan aklını, ruhunu, havayı, rüzgârı göremediği gibi melekleri de göremez.


Her meleğin kendine ait işi vardır. Bazısı daima Allah’ı zikr ederler. Bazıları insanları tehlikelerden korur, dar zamanlarında müminlere yardım ederler.

Meleklerin büyükleri denilen dört büyük melek vardır bunlar görevleriyle birlikte şunlardır.

Cebrail:...
 
tarafından Orkun - Yorum: 1 - Görüntüleme: 366
220509

İmanın şartları 6’dır.

Allah’a inanmak
Allah’ın meleklerine inanmak
Allah’ın kitaplarına inanmak
Allah’ın peygamberlerine inanmak
Ahiret gününe inanmak
Kadere; iyilik ve kötülüğün Allah’ın yaratması ile olduğuna inanmak
Her aklı başında olan insanın yaratıcısını tanımak ve ona inanmak farzdır.

İnsan için evvela kendi varlığından başlayarak kainatın tamamını, göklerde ve yerde var olan şeyleri ibretle büyük bir dikkatle düşünüp incelemesi, bunları yaratan büyük bir gücün olduğunu idrak etmesi için yeter.

Her şeyin yaratılışında...
 
tarafından Orkun - Yorum: 1 - Görüntüleme: 366
220509

DİN NEYE DENİR?

Din, Allah-u Teala tarafından konulmuş ilahi bir kanun olup, akıl sahiplerini kendi istekleri ile her iki cihanda huzura kavuşturan ilahi bir nizamdır.

Dinler üç kısma ayrılır

Hak din, muharref din ve batıl din. Bu dinlerin içinde hak dinden başka hiç biri geçerli değildir. Çünkü hak din diğerleri gibi uydurma ve değiştirilme değildir. İslam dini hak dindir.

İslam dinin özelliği dünyada huzur ahirette ise eminliktir. Bu din Adem Aleyhisselam’dan Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam’a kadar olan bütün peygamberlerin dinidir.

Bütün...
 
tarafından Orkun - Yorum: 1 - Görüntüleme: 400
220509

Hadis-i şerifte: “Kim ümmetime dini işlerine dair kırk hadis hıfzediverirse, Allah Teâlâ onu alimler zümresinde haşreder…. Ben de kıyamet gününde ona şahid ve şefaatçi olurum” buyurulmuştur.

İslâm âlimleri bu müjdeye erebilmek için eşitli konularda Kırk Hadisler derlemişler.

Tarihte ilkönce kırk hadis derleyenin Kûfe’de oturan Merv’li Bilgin Abdullah İbn-i Mübarek olduğu bilinmektedir.

İmâm Nevevi’nin bu geleneği devam ettiren elinizdeki eseri, en fazla yayınlanan ve üzerine şerhler yapılan bir eserdir. Ayrıca, merhum Ahmed Naîm’in tercüme ve...
 
tarafından Orkun - Yorum: 9 - Görüntüleme: 374
120509

 
tarafından Afacanhelboy - Yorum: 3 - Görüntüleme: 395
240409

BİLGİSAYAR VE İMAN

Cami imamı Abdullah hoca , bir iş için resmi dairelerden birine gider. Kendisinden TC kimlik numarası istenince, en yakın internet- cafenin yolunu tutmak zorunda kalır. Cafenin kapısından girerken levhada yazılı isim 'fesubhânallah' lar,estagfirullah'lar çektirir...
 
tarafından Orkun - Yorum: 1 - Görüntüleme: 420
080409

Peygamberimizin (sav) Doğumunun 1433. yıldönümü anısına Ayancık'ta düzenlenen kompozisyon yarışmasında birinci olan yazı;


RESÛLULLAH’A MEKTUPMuhammed’e mektup yazdım dostlarım

Salat meleğiyle elden yolladım

Kalemim gözyaşı, kağıdım hicran

Gönüldeki gizli yoldan yolladımHerkesin dünyada var ya yari

Ben de sana meftun ezelden beri

Diyorlar...
 
tarafından Hadiya - Yorum: 0 - Görüntüleme: 515
070409

Nurların Nuruna

Ey gönül bahçemin gülü! Kızgın çöllerimle geldim ab-ı hayat kevserine. Hasretimle, vuslatımla, yitirmediğim umutlarımla... Hani pencereme yaslanan hasretin, yüreğime çöreklenen özlemin ve nerdesin ey gönülden hissettiğim. Sevdam sana, hasretim sana, yüreğim sana... Vuslat bitsin artık can sana feda. Uzak mesafelerden ellerimi açarak koşuyorum sana. Gece sabahtan, Mecnun Leyla'dan uzakta. Can Canan'dan uzakta... Hasret yakar, özlem ağlar, sevdan dağlar yüreğimi....
 
tarafından One Minute - Yorum: 0 - Görüntüleme: 463
060409

AHDE VEFAHz. Ömer arkadaşlarıyla sohbet ederken, huzura üç genç girerler. Derler ki :

- Ey halife, bu aramızdaki arkadaş bizim babamızı öldürdü. Ne gerekiyorsa lütfen yerine getirin.Bu söz üzerine Hz. Ömer suçlanan gence dönerek :- Söyledikleri doğru mu diye sorar.Suçlanan genç der ki :- Evet doğru.Bu söz üzerine Hz Ömer anlat bakalım nasıl oldu diye sorar.

Genç anlatmaya başlar:
 
tarafından Canan - Yorum: 0 - Görüntüleme: 432
270109 
tarafından Hadiya - Yorum: 0 - Görüntüleme: 460
 Sayfaya git : 1, 2  SonrakiSayfa başına dön 
Bu forumu gezen kullanıcılar: Yok
Moderatörler:Yok
Bu forumun müsaadesi var:Bu forumda yeni konular açamazsınız
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
-
Buraya geçin:  
Yeni mesaj var Yeni mesaj var
Yeni mesaj var [ Popüler ] Yeni mesaj var [ Popüler ]
Yeni mesaj var [ Kilitli ] Yeni mesaj var [ Kilitli ]
Yeni mesaj yok Yeni mesaj yok
Yeni mesaj yok [ Popüler ] Yeni mesaj yok [ Popüler ]
Yeni mesaj yok [ Kilitli ] Yeni mesaj yok [ Kilitli ]
Ilan Ilan
Genel duyuru Genel duyuru
Sabit Sabit